Lekeplass

Krav til utstyr på lekeplassen etter norsk standard

Lekeplasser er viktige arenaer for barnas lek og utvikling. Derfor har vi i Norge strenge krav til utstyret som skal brukes på lekeplassene. Vi i Aktiv Areal AS kontrolerer at disse kravene oppfylles for å sikre trygge lekeplasser i Norge. Videre i denne artikkelen skal vi se nærmere på disse kravene og viktigheten av lekeplasskontrollørens rolle når det gjelder å sikre lekeplassens sikkerhet.

Lekeplassikkerhet og viktige forskrifter

 

Norsk standard NS-EN 1176 dekker sikkerhetskrav og testmetoder for ulike typer lekeplassutstyr. Denne standarden er delt inn i flere deler, som hver fokuserer på forskjellige typer utstyr, for eksempel husker, sklier, klatrestativer, karuseller og vipper. For å opprettholde og optimere lekeplassikkerhet er viktig å etterleve disse forskriftene. Her er noen av de sentrale kravene i forskirften NS-EN 1176:

  • Konstruksjon og materialer: Utstyret skal være laget av materialer som er robuste og holdbare under norske klimaforhold. Det skal også være motstandsdyktig mot hærverk og naturlig slitasje.
  • Sikkerhetssoner: Rundt alt lekeplassutstyr skal det være tilstrekkelig sikkerhetssone for å forhindre skader. Dette inkluderer å sørge for at det er nok plass til å falle uten å treffe noe farlig.
  • Fallhøyder: Maksimal tillatt fallhøyde for forskjellige typer utstyr må ikke overskrides. For eksempel er maksimal tillatt fallhøyde for klatrestativer 3 meter.
  • Åpninger og mellomrom: Utstyret skal ikke ha åpninger eller mellomrom hvor barn kan sette fast hode, nakke eller andre kroppsdeler.

 

NS-EN 1177 fokuserer på sikkerhetskrav til underlag på lekeplasser. Dette inkluderer materialer som sand, gummi, treflis og andre støtdempende underlag. Noen av kravene inkluderer:

  • Støtdemping: Underlaget må ha tilstrekkelig støtdemping for å redusere risikoen for hodeskader ved fall. Dette måles ved hjelp av testmetoder som vurderer underlagets evne til å absorbere energi.
  • Tykkelse og vedlikehold: Underlagets tykkelse skal være i henhold til den maksimale fallhøyden på lekeplassen. Det er også viktig at underlaget vedlikeholdes regelmessig for å opprettholde sin støtdempende effekt.

 


Oppgaven til en lekeplasskontrollør

 

En lekeplasskontrollør har en viktig oppgave i å sikre at lekeplasser oppfyller de nødvendige sikkerhetskravene. En lekeplasskontrollør skal:

  • Inspeksjon og vurdering: Gjennomføre regelmessige inspeksjoner av lekeplassen for å sikre at utstyr og underlag er i samsvar med gjeldende standarder.
  • Rapportering: Dokumentere funn og gi anbefalinger for nødvendige reparasjoner eller utskiftninger av utstyr.
  • Vedlikehold: Overvåke og sørge for at nødvendige vedlikeholdsarbeid utføres for å opprettholde lekeplassens sikkerhet.
  • Rådgivning: Gi råd til lekeplassoperatører om sikkerhetstiltak og beste praksis for å opprettholde en trygg lekeplass.

 

Viktigheten av en sikker lekeplass

 

Sikkerheten på lekeplasser er avgjørende for å beskytte barn mot skader. Ved å følge den norske standarden kan man minimere risikoen for ulykker og sikre at lekeplasser forblir trygge steder for barn å leke og utvikle seg. Forskriftene NS-EN 1176 og NS-EN 1177 setter klare retningslinjer for både utstyr og underlag på lekeplasser. Vi i Aktiv areal tar lekeplassikkerhet på høyeste alvor og vi vil hjelpe deg med å sikre din lekeplass. Dersom du trenger en lekeplasskontrollør kan vi i Aktiv Areal bistå for å sikre trygg lek og utvikling for barn. 

Hvorfor er fallunderlag viktig på en lekeplass?

Fallunderlag er viktig på en lekeplass fordi det reduserer risikoen for alvorlige skader ved fall, spesielt hodeskader. Det er viktig at underlaget vedlikeholdes regelmessig for å opprettholde sin støtdempende effekt.

Hvor ofte bør lekeplasser inspiseres for å sikre at de oppfyller sikkerhetskravene?

Lekeplasser bør inspiseres regelmessig for å sikre at de oppfyller sikkerhetskravene. Hyppigheten av inspeksjonene kan variere avhengig av bruken og typen lekeplassutstyr, men generelt anbefales det at lekeplasser inspiseres minst en gang i året av en kvalifisert lekeplasskontrollør. I tillegg bør det gjennomføres hyppigere visuelle sjekker og funksjonelle tester for å identifisere og rette opp umiddelbare farer.

Hvordan kan Aktiv Areal hjelpe med å sikre lekeplassens sikkerhet?

Aktiv Areal kan hjelpe med å sikre lekeplassens sikkerhet ved å tilby tjenester som profesjonell inspeksjon og vurdering av lekeplasser, rapportering av nødvendige reparasjoner eller utskiftninger av utstyr, overvåking og vedlikehold for å sikre at lekeplassen oppfyller gjeldende sikkerhetsstandarder, samt rådgivning om beste praksis og sikkerhetstiltak. Aktiv Areal har erfarne lekeplasskontrollører som kan bidra til å opprettholde en trygg og sikker lekeplass for barn.

0
Feed

Skriv en kommentar