Hvorfor velge oss

VÅR STYRKE

 • Uavhengig kontrollør
 • Lettlest rapport
 • Kort responstid
 • Avtalt pris
 • Digitale avvik

HVORFOR VELGE OSS

 • Rapport raskt levert 
 • Lang bransjeerfaring 
 • Pris
 • Folkelige svar
 • Uhildet 

 

VÅR HISTORIE KORT FORTALT

 • Oppstart i 2008
 • Vedlikehold kontroll 
 • Fra 2014
 • Tredje partskontroll
 • Fra 2016
 • digital rapport 
 • Gradvis årlig økning
 •  1300 kontroller (år)