lekeplass

Bedre føre var | Bestill en lekeplasskontroll i dag, enkelt og trygt

Lekeplasser er steder hvor barn kan utfolde seg, utvikle ferdigheter som varer livet ut. Sikkerheten på lekeplasser er derfor av aller største viktighet. Enten det er i barnehager, parker eller skoleområder, er det essensielt å sørge for at lekeplassene er trygge og i samsvar med gjeldende sikkerhetsstandarder. Hvordan kan du være sikker på at lekeplassen din er i god stand? Svaret er enkelt: Bestill en lekeplasskontroll med Aktiv Areal AS.

Hvorfor er lekeplasskontroll viktig?

 

Når det handler om lekeplasskontroll, burde man være føre var. Dette innebærer at man allerede på forhånd tar ansvar for sikkerheten til de små eventyrerne som utforsker lekeområdene. Å være føre var innebærer en rekke viktige handlinger og prinsipper som sammen bidrar til å skape trygge, trivelige og bekymringsløse lekeplasser for barna våre.

For det første burde man regelmessig gjennomføre grundige lekeplasskontroller. Dette er ikke bare en overdreven frykt for mulige farer, men en aktiv tilnærming for å identifisere potensielle risikofaktorer, før de har sjansen til å utvikle seg til alvorlige problemer. Gjennom systematiske inspeksjoner blir lekeutstyret nøye vurdert for slitasje, løse deler og andre potensielle sikkerhetsutfordringer.

I tillegg er det viktig at lekeplassen din samsvar med gjeldende sikkerhetsstandarder. Dette gir ikke bare en rettesnor for hvordan lekeplassen bør utformes og vedlikeholdes, men det sikrer også at man oppfyller de nødvendige kravene for å beskytte barna. Å sørge for at lekeplassens stand er i tråd med standardene, er en langsiktig investering i barnas sikkerhet og trivsel.

"Føre-var-prinsippet" uttrykkes også gjennom forebyggende vedlikehold. Dette betyr at man ikke venter på at lekeutstyr skal bli skadet eller utdatert, men tar skritt for å forhindre problemer før de oppstår. Dette kan inkludere enkle reparasjoner, smøring av bevegelige deler og annet vedlikehold som sikrer lang levetid og optimal sikkerhet.

 

Hvordan fungerer lekeplasskontrollen?

 

Når det kommer til lekeplasskontroller, er vår tilnærming grundig og helhetlig for å sikre et trygt lekemiljø for barna. Vi ønsker å gi våre kunder en tydelig forståelse av hva vi ser etter under disse inspeksjonene. Dette er en avgjørende investering i sikkerheten og trivselen til barna. Ved hver kontroll tar våre erfarne og sertifiserte lekeplasskontrollører på seg oppgaven med å gjennomgå flere viktige elementer. Noen av disse elementene kan være: 


Evaluering av lekeapparater

 

Våre erfarne og sertifiserte lekeplasskontrollører gjennomgår grundige sjekklister for å evaluere tilstanden til lekeapparatene. Dette inkluderer en detaljert inspeksjon av hvert lekeapparat for tegn på slitasje, løse deler og andre potensielle sikkerhetsproblemer. Festemidler, overflater og bevegelige deler blir spesielt vurdert for å sikre optimal funksjonalitet og sikkerhet.

 

Dokumentasjon og rapport

 

Eventuelle avvik eller potensielle risikofaktorer blir nøye dokumentert av våre erfarne kontrollører. Denne informasjonen danner grunnlaget for en omfattende rapport som deles med kunden. Rapporten gir detaljerte funn, anbefalinger og en klar oversikt over lekeplassens tilstand. Denne transparente tilnærmingen gir kunden nødvendig innsikt for å ta informerte beslutninger om eventuelle tiltak som bør iverksettes for å forbedre sikkerheten på lekeplassen.

 

Verktøy

 

For å gjøre våre kontroller enda mer effektive og presise, benytter vi oss av innovative verktøy som INSPEKTO og HIC-måler. Disse verktøyene representerer det siste innen teknologi for lekeplassinspeksjoner og gir oss muligheten til å identifisere potensielle risikofaktorer på en nøyaktig måte. INSPEKTO forenkler prosessen med å generere rapporter, og HIC-måleren gir oss innsikt i kvaliteten på underlaget, begge essensielle elementer for en helhetlig lekeplassvurdering.

 

Hva er en avviksrapport?

 

En avviksrapport er et dokument som beskriver avvik eller mangler som er oppdaget under en inspeksjon, kontroll eller vurdering. Våre avviksrapporter, som er en viktig del av kommunens risikovurdering for lekeplasssikkerhet, dokumentasjonen på avvik og mangler identifisert under våre grundige lekeplasskontroller.

Manglende tilgang til denne rapporten kan medføre betydelige utfordringer for kommunene, spesielt med tanke på tilsyn fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DSB velger ut tilfeldigvis kommuner for tilsyn, og gjennomfører samtidig systematiske undersøkelser for å avdekke alvorlige avvik.

Det er viktig at kommunene er godt forberedt på å håndtere utfordrende spørsmål og kan vise til et systematisk HMS-arbeid (helse, miljø og sikkerhet). De som er ansvarlige for lekeplassene i kommunen må kunne svare grundig og vise til at de har implementert tiltak for å sikre et trygt lekemiljø. Dette er en del av vår innsats for å hjelpe kommuner med å oppfylle nødvendige standarder og skape trygge lekeområder for barna.

Hva skiller Aktiv Areal AS sin tilnærming til lekeplasskontroll fra andre tjenesteleverandører?

Vi skiller oss ved å gjøre komplekse regler om til lettleste rapporter. Vår styrke ligger i å sikre at vanlige folk forstår innholdet i rapportene våre. Aktiv Areal AS forholder seg utelukkende til gjeldende regler, og vi utelater egne tolkninger. Med en historie som går tilbake til 2008, har vi levert uavhengige tjenester innenfor kontroll av lekeplasser, og vi er forpliktet til å sikre at sikkerhet er tilgjengelig og forståelig for alle.

Hvorfor er avviksrapporter på lekeplassutstyr viktig for kommunenes risikovurdering, spesielt med tanke på DSBs tilsynsaksjon?

Avviksrapportene vi utfører utgjør en kritisk del av kommunens risikovurdering for lekeplasssikkerhet. Uten tilgang til disse rapportene, kan kommunene stå overfor betydelige utfordringer, spesielt med tanke på tilsyn fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DSB jobber systematisk for å avdekke alvorlige avvik og gir ofte varsel om tilsyn. Avviksrapporter gir kommunene nødvendig innsikt for å forberede seg på et eventuelt tilsyn og unngå potensielle problemer.

Hvordan kan kommunene forberede seg på DSBs tilsynsaksjon med lekeplasser?

Kommunene bør være klar over DSBs tilsynsaksjon med kommunale lekeplasser og forberede seg på et eventuelt tilsyn. DSB vil varsle de utvalgte kommunene med dato for tilsyn og informasjon om forberedelser. Det er avgjørende at ansvarlige for lekeplassene i kommunen er godt forberedt på vanskelige spørsmål og kan vise til et systematisk HMS-arbeid (helse, miljø og sikkerhet). For eksempelrapporter fra aktivitetsparker gir en pekepinn på hvordan slike tilsyn fungerer, og vi har samlet informasjon på vår nettside for kommunenes forberedelse.

0
Feed

Skriv en kommentar