Tjenester

Årlig Lekeplasskontroll med avviksrapport

Ønsker du å unngå ulykker og uventede hendelser bør du starte med årlig lekeplasskontroll i dag. Vi kommer automatisk 1 gang i året for å sjekker om sikkerhetsnivået til utstyret oppnår gjeldene regler, og ser på endringer som har oppstått pga av vær, slitasje, og reprasjoner. Vi montere skilt så folk kan se at kontrollen er utført.  Sammen med vår årlig lekeplasskontroll får du en avviksrapporten som gir deg en god oversikt med bilder og tekst av evtuelle avvik. Tjenesten er kvalitetsikret og beskrevet som hovedettersyn i Norsk Standard 1176. Ta kontakt for årlig lekeplasskontroll.

 

 

Sluttkontroll av nyanlegg

Har du fått alle dokumentene fra leverandøren og er du sikker på at lekeplassen er uten avvik? Vi sjekker at alle detaljer er på plass og utfører en grundig kontroll av lekeplassustyret og som oftes finner vi avvik. Hvis leverandøren eller montøren utfører kontrollen før overtakelsen kan det oppstå misforståelser. Vi er uavhengige og sertifiserte kontrollører og vi merker en stadig økning i denne tjenesten. Denne kontrollen er beskrevet i Norsk Standard 1176.

Testing av dempende egenskaper i underlaget

Alle underlag med fallhøyde over 1 skal kunne dokumentere den dempende egenskaper og beskrive hvilken fallhøyde underlaget er godkjent for. Hvis du er usikker på om monteringen ble riktig utført eller om du trenger å dokumentere underlaget kan vi teste den dempende egenskapen på stedet. Rapporten gir deg nøyaktige tall og om underlaget faktiskt oppnår de kravene som er beskrevet i dokumentene.

 

Vi utfører test metode 2 ihht  NS-EN 1177 som omhandler testing av underlaget på stedet etter montering. 

Sjekklister til egenkontroll

 

 Etter en utført kontroll kan du be om sjekkliste for andre rutinemessige ettersyn. Vi kan hjelpe dere i gang så det blir riktig ihht til lover og regler. Vi anbefaler kvatalsvis kontroll. Ta kontakt fo mer info.

Ta kontakt for årlig lekeplasskontroll

Ta kontakt

Kontakt oss

Du kan kontakt oss på e-post, telefon eller fylle ut skjemaet.

Vi utfører oppdrag i hele Norge! Ta kontakt for årlig lekeplasskontroll eller for våre andre lekeplass-tjenester!
 

hCaptcha