Tjenester

Uavhengig Lekeplasskontroll årlig

 

Vi kontrollerer om sikkerhetsnivået til utstyret oppnår gjeldene regler, og ser på endringer som har oppstått pga av vær, slitasje, og reprasjoner. Avviksrapport er inkludert.

Tjenesten er kvalitetsikret, og oppnår kravene om sikkerhet på lekeplassen. 

 

 

Lekeplasskontroll

Avviksrapport for lekeplass

Rapporten dokumenterer avvik med henvisninger til gjeldene regler, og fremstilles med bilder og tekst. Avviken graderer vi etter fareklasser, og vi oppgir en anbefalt reaksjonstid.

Avviksbehandling i applikasjon

Avviksbehandling

Når rapporten er lest og forstått, skal avvik utbedres. Avvikene er registrert digitalt, og kan utbedres enklet via en app. Du tar bilde av utbedret avvik, og skriver hva som er utført via appen.

Sluttkontroll av nyanlegg

Sjekklister til egenkontroll

 Rutinemessige kontroller som funksjon(kvartal), visuelt(uke) kontroller kan utføres enkelt med vår app. Årlig lekeplasskontroll må være utført før du kan benytte tjenesten.

Underlagtesting

Underlagtesting på lekeplass

Det er strenge krav til dempingen i underlaget på lekeplassen, og vi måler om underlaget oppnår kravene i NS-EN 1177.

Utbedret avvik rapport

Utbedret avvik rapport

Utbedret avvik som er registrert via appen eller web kan fremstilles i en ny avviksrapport. 

Er du usikker om utbedringene er tilstrekkelig utført, bør vi kontrollere utbedret avvik, og lage ny rapport.

Sluttkontroll av nyanlegg

Uavhengig sluttkontroll av lekeplass

Kontakt oss i god tid før overtakelse, og unngå overraskelser. Vi kvalitetsikrer utsyret, og monteringen, og etterser at kravene i de(n) relevante delen(e) av NS-EN 1176 er oppfylt. 

Kontakt oss

Du kan kontakt oss på e-post, telefon eller fylle ut skjemaet.

Vi utfører oppdrag i hele Norge!
 

hCaptcha
Hjemmeside opprettet av