lekeplass

Er du beredt til tilsyn fra DSB? | De viktigste forholdene tilsynet ser på

Alle som drifter en lekeplass er også ansvarlig for at den er trygg og sikker for barna som bruker den. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomfører omfattende tilsynsaksjoner med kommunale lekeplasser og tilhørende lekeplassutstyr. Dette er for å heve sikkerheten på lekeplasser og skape trygge lekeområder for alle barn. Er din kommune eller ditt borettslag klar for et eventuelt tilsyn? I denne artikkelen vil vi i Aktiv Areal AS gi deg en oversikt over de viktigste forholdene DSB vil se på.

Ansvar for sikkerhet

 

Enhver som tilgjengeliggjør lekeplasser og lekeplassutstyr er ansvarlig for sikkerheten til de som bruker utstyret. DSB kommer til å utføre mange tilsyn i tiden framover på grunn av en økningen av meldinger om ulykker og uønskede hendelser på lekeplasser generelt. Barn er en særlig sårbar gruppe, og det kan fort gå galt når de bruker lekeplasser hvor ikke alt er korrekt sikret. Det er viktig at barn får leke på en trygg måte, og derfor er det også viktig å heve sikkerheten på lekeplassene. Vi i Aktiv Areal AS vil hjelpe alle som har ansvar for en lekeplass med å gjøre tilsynet så lett som mulig med en lekeplasskontroll

 

 

Hva vil DSB se på under tilsynsaksjonen?

 

Eierne av lekeplasser må kunne vise at de har kjennskap til gjeldende sikkerhetskrav og hvordan disse følges. Det er viktig at apparatene på lekeplassen er sikre og både har produktdokumentasjon og informasjon som viser at utstyret er montert i henhold til regelverket. Videre er det viktig å ha rutiner for kontroll og vedlikehold av lekeplassutstyr, samt å få gjennomført risikovurderinger og iverksatt tiltak for å unngå ulykker der dette her skjedd tidligere.

Tilsynsaksjon ved alle lekeplasser er et viktig steg for å sikre trygge og sikre lekeområder for alle barn. Alle som har ansvar for en lekeplass må være forberedt på et tilsyn fra DSB, og sikre at de oppfyller de nødvendige kravene og har dokumentasjonen på plass. Dette vil bidra til å forebygge uønskede hendelser og skape et tryggere miljø for barnas lek og utfoldelse. Hvis du er usikker på om en lekeplass oppfyller kravene anbefaler vi at du tar kontakt med oss! 

 

 

Avviksrapport fra Aktiv Areal AS

 

Hvis du bestiller en uavhengig kontroll fra oss i Aktiv Areal AS vil vi gjennomgå de ønskede lekeplassene og sikre oss at de er trygge og sikre før et eventuelt tilsyn. Vi arbeider i hele landet, og har tilhold i Oslo-området. Vi vil gjøre det så lett som mulig for deg ved å lage en avviksrapport som forteller akkurat hvilke feil og mangler det er på lekeplassen, og hva som skal til for at de oppfyller kravene. Hvis du har en lekeplass som skal på tilsyn, ta kontakt med oss og vær sikker på at den oppfyller kravene!

 

Hva vil DSB se på under tilsynsaksjonen?

Eierne av lekeplasser må kunne vise at de har kjennskap til gjeldende sikkerhetskrav og hvordan disse følges. Det er viktig at apparatene på lekeplassen er sikre og har produktdokumentasjon og informasjon som viser at utstyret er laget og montert i henhold til regelverket. Videre er det viktig å ha rutiner for kontroll og vedlikehold av lekeplassutstyr, samt ha gjennomført risikovurderinger og iverksatt tiltak for å unngå ulykker der da har skjedd før.

Hvem har ansvar for lekeplassens sikkerhet?

Enhver som tilgjengeliggjør lekeplasser og lekeplassutstyr er ansvarlig for sikkerheten til de som bruker utstyret. DSB kommer til å utføre mange tilsyn i tiden framover på grunn av økningen av meldinger om ulykker og uønskede hendelser på lekeplasser generelt.

Hva innebærer en lekeplasskontroll fra Aktiv Areal?

Hvis du bestiller en uavhengig kontroll fra oss i Aktiv Areal vil vi gjennomgå de ønskede lekeplassene og sikre oss at de er trygge og sikre før et eventuelt tilsyn. Vi vil gjøre det så lett som mulig for deg ved å lage en avviksrapport som forteller akkurat hvilke feil og mangler det er på lekeplassen, og hva som skal til for at de oppfyller kravene.

0
Feed

Skriv en kommentar