Få pristilbud på uavhengig kontroll

Legg til informasjon om din virksomhet og størrelsen på lekeplassen, så sender vi deg et pristilbud innen kort tid for lekeplasskontroll.

Få pristilbud

Lekeplasskontroll med avviksrapport

 

Vi utfører uavhengig lekeplasskontroll og lager kvalitetsikret avviksrapporter som er tilpasset alle lekeplasser,  finn ut hvilken avviksrapport som passer for deg. Sertifisert lekeplasskontrollører med lang erfaring i bransjen! Kontakt oss for pristilbud på lekeplasskontroll.

 

Les mer om oss

Vi jobber digitalt 

Som lekeplasskontrollør jobber vi digitalt og kan kobles med API

Inspection Management System 

Les mer her og last ned
Gutt som leker i stativ

Ivareta barns sikkerhet med jevnlige kontroller

Sikkerhet på lekeplassen er like viktig som sikkerhet på arbeidsplassen. Vår tjeneste for lekeplasskontroll hjelper deg med å sikre at lekeplassen din er trygg for barna ved å utføre jevnlige kontroller som forebygger uønskede hendelser. Vi dokumenterer at lekeplassen oppfyller alle gjeldende forskrifter og sikkerhetsstandarder.

Gutt som sklir i sklie

Forebygg ulykker

Hvert år skjer det mange ulykker på norske lekeplasser. Det er eierens ansvar å sørge for at lekeplassen er trygg. Dersom forskriftene ikke følges, kan eieren risikere både dagbøter og erstatningsansvar. Vi utfører kontroller og ettersyn for å identifisere og rapportere eventuelle avvik.

huskestativ

Årlig hovedettersyn

Vi gjennomfører årlige hovedettersyn for å fastslå det generelle sikkerhetsnivået på lekeplassen. Dette inkluderer vurdering av utstyr, fundamenter og fallunderlag for å sikre at alt er i tråd med gjeldende forskrifter. Vår grundige inspeksjon gir deg et detaljert bilde av sikkerheten på din lekeplass.

lekeplass

Funksjonsettersyn

Hærverk, værskader og slitasje kan gjøre en lekeplass usikker. Vi tilbyr rutinemessige funksjonsettersyn for å sikre at lekeplassen forblir trygg. Vi holder deg oppdatert om tilstanden til lekeplassen og eventuelle nødvendige tiltak.

Tydelig merking og uavhengig kontrollør

Etter utført kontroll merker vi lekeplassen slik at brukerne kan være trygge på at sikkerheten er ivaretatt. Vi er en objektiv og uavhengig kontrollør, og våre kvalifiserte kontrollører sikrer en profesjonell vurdering av lekeplassens sikkerhet i henhold til NS-EN 1176 og 1177-standardene.

Be om tilbud

Legg til informasjon om din virksomhet og størrelsen på lekeplassen, så sender vi deg et pristilbud innen kort tid for lekeplasskontroll.

Våre tjenester

 Vi utfører de fleste av våre tjenester på Østlandet, men kan ta oppdrag som lekeplasskontrollør i hele Norge.  Ta kontakt med oss i dag!

Avviksrapporter

Vår styrke er å gjøre kompliserte regler til lettleste rapporter.  Vi er opptatt av at vanlige folk forstår innholdet i rapporten.

Aktuelt

Les mer om aktuelle saker og nyheter. 

Våre nøkkeltjenester

  • Årlig ettersyn: En grundig gjennomgang av lekeplassens sikkerhetsnivå.
  • Visuelt ettersyn: Regelmessige visuelle kontroller for å oppdage og rapportere avvik.
  • Tydelig merking: Brukere kan enkelt se at lekeplassen er kontrollert og trygg.
  • Uavhengig kontroll: Objektiv vurdering og sertifisering av lekeplassens sikkerhet.

Kontakt oss i dag for å sikre at din lekeplass oppfyller alle sikkerhetskrav og er et trygt sted for barna å leke.

Kontakt oss

Du kan kontakt oss på e-post, telefon eller fylle ut skjemaet.

Vi utfører oppdrag i hele Norge!