Hei

Vår styrke

 1. Uavhengig kontrollør med sertifisert kompetanse. 
 2. Kort responstid på oppdrag og avviksrapport 
 3. Egen kundeside med avvikbehandling
 4. Følger opp og forklarer avvik
 5. Fast pris uten skulte kostnader

Hvorfor velge  oss

 1. Med løpende avtale passer vi på at kontrollen blir utført. 
 2. Vi er altid tilgjengelig og setter av tid til deg som kunde.
 3. Vi gir korte og enkle folkelige svar
 4. Vi er de eneste i landet som kan kan teste dempingen i underlaget.
 5.  Rapporten leveres samme dag som kontrollen utføres.

 

Vår historie kort fortalt

 1. Startet i 2008 med 5 ansatte
 2. Montering/vedlikehold/kontroll frem til 2014. 
 3. Fra 2014 ble vi uavhengig partner på kontroll av lekeplasser.
 4. 2016 lanserte vi et nytt ferdigutviklet digitalt rapporteringssystem Inspekto. Systemet er forsatt et unikt produkt i dag. 
 5. I dag er vi 2 kontrollører som til sammen produserer over 1000 rapporter i året med kunder fra Rogaland-Agder-Viken-Innlandet-Trøndelag.